domingo, 8 de septiembre de 2019

EXTRAESCOLARES DE CONCILIACIÓN FAMILIAR/ FAMILIA-KONTZILIAZIORAKO LAGUNGARRI DIREN EKINTZAK


PEQUEÑOS MADRUGADORES- GOIZTIARRAK 
Actividad diaria de 8 a 9 horas, desde Septiembre a Junio, atendiendo al calendario escolar. Los niños y niñas de 2 años, no empezarán hasta que acabe el periodo de adaptación estipulado por las tutoras del Centro.
Única entrada a las 8:00.
Precio Anual: 270 Euros. Se cobrará en 2 plazos de 135 euros; en Octubre y Enero
Días sueltos a 3 euros, con un máximo de 5 días sueltos al mes (mes natural y tendrá que avisar con tiempo), en caso de necesitar más días debe apuntarse al curso completo.
Los grupos estarán formados por un máximo de 20 alumnos y alumnas por monitor, cantidad que puede variar en función de las personas apuntadas.
Egunerokoa da, 8 (e)tatik  9(e)tara,  Irailetik EkaineraEskolako egutegiaren arabera antolatzen den ekintza da. 2 urtetako umeek egokitze epea amaitu ostean hasi ahal izango dute ekintza.
Sarrera bakarragoizeko 8(e)tan izango da.
Urte osorako prezioa: 270€. Bi epetan ordainduko da, 135 eurotakoa bakoitza; bata Urrian eta bestea Urtarrilean.
Egun solteak ordain daitezke, 3 eurotako prezioraHilabeteangehienez, 5 egun solte ordain daitezkebeti aurrez aurretik abisatuz. 5 egun baino gehiago behar izanez geroekintza osoa ordaindu beharko da.
Gehienez, 20 ikaslek osatuko dituzte taldeak monitore bakoitzekokopuru hau alda daiteke izena eman dutenen arabera. 

TARDES DE SEPTIEMBRE-  IRAILEKO ARRASTIAK 


La actividad se desarrollará todas las tardes de Septiembre en horario de 15:00 a 16:30 horas, iniciándose el primer día de clase para toda primaria, 4 y 5 años. Los alumnos y alumnas de 3 años empezarán después de la adaptación, y echarán siesta según el programa escolar.
Precio de la actividad: 38 euros.
Forma de pago un único pago al inicio de la actividad

Iraileko arrasti guztietan burutuko da ekintza hau, 15:00(e)tatik 16:30(e)taraLehenengo eskola-egunean hasiko da, lehen hezkuntzako ikaslego guztiarentzat, baita 4 eta 5 urtekoentzat ere. 3 urtekoek egokitze-epea amaitu ondoren hasiko dira eta lo-kuluxka egingo duteeskolako egitarauari jarraituz.
Ekintzaren prezioa: 38 euro.
Ordainketa bakarra egingo da ekintzaren hasieran

TARDES DE LOS MIÉRCOLES de 15:00 a 16:30- ASTEAZKENETAKO ARRASTIAK 15:00(e)tatik 16:30(e)tara

Todos los miércoles de 15:00 a 16:30 horas de Octubre a Mayo.
Se ofertan diferentes modalidades para este horario según la edad del alumnado que se apunte a la actividad.
TXIKIRRITMO: Trabajo de psicomotricidad, coordinación, cuenta cuentos… Dirigido a niños y niñas de las aulas de 2, 3 y 4 años.
MULTIDEPORTE-LUDOTECA: Se harán grupos según las edades y realizarán actividades lúdicas: Estimulación deportiva desde edades tempranas, o juegos de mesa, manualidades… Actividad dirigida al alumnado a partir de 5 años.
Forma de pago: Octubre 60 euros – Enero 60 euros. (15 euros mensuales)
Cantidad mínima de participantes para sacar cada actividad: 9
Asteazkenero, 15:00(e)tatik 16:30(e)tararte, Urritik MaiatzeraIkaslegoaren adinaren araberaekintza desberdinak eskeintzen dira:
TXIKIRRITMOPsikomotrizitate lanakkoordinazioaipuin kontaketa… 2, 3 eta 4 urtetako umeei zuzenduta.
MULTIKIROLA-LUDOTEKA: Adinen arabera egingo dira taldeak eta jarduera ludikoak garatuko dirakirol estimulazioa adin goiztiarrentzatmahai-jokoakeskulanak… 5 urtetik gorako umeentzat zuzendutakoa.
OrdainketaUrrian 60 euro – Urtarrilean 60 euro. (15 euro hilean)
Jarduera burutzekogutxienezko partaide kopurua: 9

TARDES DE JUNIO- EKAINEKO ARRASTIAK

Para las tardes de JUNIO en horario de 15:00 a 16:30 horas, según el calendario escolar. Para todos los cursos de 2 años a 6º de primaria.
Precio de la actividad: 38 euros.
Forma de pago un único pago antes de iniciar la actividad
Ekaineko arrasti guztietan burutuko da ekintza hau15:00(e)tatik 16:30(e)taraIkasturte guztientzako (2 ute-6.maila).
Ekintzaren prezioa38 euro.
Ordainketa bakarra egingo da ekintzaren hasieran