domingo, 8 de septiembre de 2019

EXTRAESCOLARES HORARIO DEL COMEDOR- JANTOKIKO ORDUTEGIAN ANTOLATUTAKO EKINTZAK

INGLES LUDICO- INGELES LUDIKOA
Dirigida al alumnado de 4 y 5 años, y alumnado de primaria con un máximo de 8 grupos. Tendrá preferencia el alumnado de menor edad. De forma lúdica y amena, nuestros hijos e hijas realizarán actividades en inglés mejorándolo y reforzándolo sin apenas esfuerzo, durante 2 días a la semana con una duración de 1h cada sesión
Forma de pago: Octubre 80 + 8 material y Enero 80 euros. (20 euros mensuales).
Bai 4 eta 5 urteko ikasleei, baita lehen hezkuntzakoei zuzendutakoa. Guztira 8 talde osa daitezke. Lehentasuna edukiko dute adin txikiagokoenekAstean bi egunetan zehar (ordu bat egun bakoitzean) gure seme-alabek ingelesez burutuko dituzte zenbait jarduera era ludiko batean. Jolasean eta ia esfortzu barik ingelesa ikasiko dute.

Ordainketa: Urrian 80€ + 8€ materiala eta Urtarrilean 80€. (20 euro hileroko).

ALOHA
Actividades destinadas a potenciar el desarrollo mental de los niños y niñas de forma amena. El alumnado aprende a realizar mentalmente operaciones aritméticas con velocidad y precisión, con métodos que potencian el uso de ambos hemisferios del cerebro y que contribuyen a mejorar la memoria y la concentración. Las clases son impartidas por profesorado cualificado de manera interactiva y divertida
2 horas a la semana
Precio mensual: 49 €. 10% descuento por hermano/a en ALOHA (60 € en concepto de material para el alumnado nuevo)
Dirigido a alumnado primaria.
Grupo mínimo: 8

Era atsegineanumeen buruko garapena sustatzeko ekintzen multzoak osatzen dute ALOHAk eta KITSUNEkIkasleek ariketa aritmetikoak zehatz eta azkar buruz egitea dute helburuHau guztiaburmuinaren hemisferio bien erabilera garatuz eta memoria eta kontzentrazioa hobetuzKlaseak irakasle adituek emango dituzte era dibertigarrian
Astean 2 ordu.
Hilabeteko prezioa: 49 €. Neba-arrebentzako, %10-eko deskontua dago (60 € materialarako ikasle berrientzat)
L.H.ko ikaslegoari zuzenduta.

Gutxienezko ikasle kopurua: 8

KITSUNE
Actividades destinadas a potenciar el desarrollo mental de los niños y niñas de forma amena. El alumnado aprende a realizar mentalmente operaciones aritméticas con velocidad y precisión, con métodos que potencian el uso de ambos hemisferios del cerebro y que contribuyen a mejorar la memoria y la concentración. Las clases son impartidas por profesorado cualificado de manera interactiva y divertida
1 hora a la semana
Precio mensual: 20 € (24,90 € material y matriculación)
Alumnado de 4 y 5 años.
Grupo mínimo: 8
Era atsegineanumeen buruko garapena sustatzeko ekintzen multzoak osatzen dute ALOHAk eta KITSUNEkIkasleek ariketa aritmetikoak zehatz eta azkar buruz egitea dute helburuHau guztiaburmuinaren hemisferio bien erabilera garatuz eta memoria eta kontzentrazioa hobetuzKlaseak irakasle adituek emango dituzte era dibertigarrian
Astean ordu bat.

Hilabeteko prezioa: 20 € (24,90 € materiala eta matrikulazioa)
4 eta 5 urteko ikasleei zuzenduta.
Gutxienezko ikasle kopurua: 8


INGENIERÍA PARA NIÑOS Y NIÑAS- UMEENTZAKO INGENIARITZA
Actividad donde nuestros hijos e hijas realizarán un proyecto desde la nada, ideándolo, sacando información del mismo, diseñándolo y con el uso de las herramientas tecnológicas necesarias de programación, electrónica y robótica obtengan su proyecto real en las manos, y que con el puedan probar y experimentar. Potenciando la creatividad, la capacidad de razonar y abstraer, por medio del trabajo en equipo. Todo adaptado a la edad y al nivel del alumnado.

Dirigido al alumnado desde 5 años a 6º de primaria
1 hora a la semana.
Precio mensual 34 euros

Hasieratik, gure seme-alabek proiektu bat garatuko dute. Proiektua asmatu, horri buruzko informazioa lortu, diseinatu eta, behin eskuetan eduki, frogatu eta esperimentatu egingo dute. Guzti hau, programazio, elektronika eta robotikako tresna teknologikoen erabilerarekin. Lan taldearen bitartez, sormenari, arrazonamenduari eta abstrakzioari bultzakada bat emango zaie. Ikasleen kopuru eta adinei egokituko da.
5 urtetik L.H. ko 6. mailararte.
Astean ordu bat.
Hilabeteko prezioa: 34€