domingo, 8 de septiembre de 2019

ACTIVIDADES VARIAS/DEPORTIVAS- BESTE EKINTZA MOTA/KIROLAK

Psicomotricidad EN INGLES- PSIKOMOTRIZITATEA INGELESEZ

Dirigido al alumnado de 4 y 5 años.
Disfrutar, aprender y mejorar las habilidades psicomotoras desde pequeños, el primer paso para desarrollar las funciones motoras para posteriores deportes.
La actividad se desarrollará 1 día a la semana con 1 hora de duración.
Forma de pago: Octubre 36 euros – Enero 36 euros. (9 euros mensuales)
Cantidad mínima de participantes: 9

Hasieratik, gure seme-alabek proiektu bat garatuko dute. Proiektua asmatu, horri buruzko informazioa lortu, diseinatu eta, behin eskuetan eduki, frogatu eta esperimentatu egingo dute. Guzti hau, programazio, elektronika eta robotikako tresna teknologikoen erabilerarekin. Lan taldearen bitartez, sormenari, arrazonamenduari eta abstrakzioari bultzakada bat emango zaie. Ikasleen kopuru eta adinei egokituko da.
5 urtetik L.H. ko 6. mailararte.
Astean ordu bat.
Hilabeteko prezioa: 34€
Gutxienezko ikasle kopurua: 9


HEZIKI
Dirigido al alumnado desde 1º a 6º de primaria.
La actividad para que los niños y niñas desarrollen las capacidades básicas de los diferentes deportes, durante 2 días a la semana con 1 hora de duración.
Forma de pago: Octubre 72 euros – Enero 72 euros. (18 euros mensuales)
Cantidad mínima de participantes: 7.
Estamos dentro del programa específico de la Diputación, Heziki, desarrollado en colaboración con el Athletic, con material y preparación específicos.
Aquí tenéis un enlace a un vídeo de presentación de la Diputación: LINK 
NECESARIO ALTA PATERNA/MATERNA EN DIPUTACIÓN

Lehen Hezkuntzako ikasleei zuzenduta: 1.mailatik 6.mailara.
Astean bi egun, ordu beteko iraupenarekin.
Helburua da umeek kirol desberdinetako oinarrizko gaitasunak garatzea.
Ordainketa: Urrian 72 euro – Urtarrilean 72 euro. (18 euro hilean)
Gutxienezko ikasle kopurua: 7.
Bizkaiko Foru Aldundiko “HEZIKI” programa espezifikoan gaude; Athletic-ekin bat garatutakoa, material eta prestaketa bereziarekin.
Aldundiak aurkezpen bideoa dauka ondorengo estekan: LINK 
BEHARREZKOA: GURASOEN IZEN-EMATEA FORU ALDUNDIAN.

BALONCESTO- SASKIBALOI
Dirigido al alumnado de 3º a 6º de primaria.

2 días a la semana.
Precio mensual: 20 euros. mensualidades a pagar 8
Forma de pago: Octubre 80 euros – Enero 80 euros. (20 euros mensuales).
Cantidad mínima de participantes: 8
Se entregará equipación.
NECESARIO ALTA PATERNA/MATERNA EN DIPUTACIÓN

Lehen Hezkuntzako 3.mailatik 6. mailarainoko ikasleei zuzenduta.
Aurreko kirolarekin parekotasun handia dauka, batez ere praktikatzeak dakargun onuran.
Astean bi egun.
Prezioa: 20 euro hileroko. 8 hileko ordainketa izango da.
Ordainketa: Urrian 80 euro – Urtarrilean 80 euro.
Gutxienezko partaide kopurua: 8
Ekipamendua emango zaie.
BEHARREZKOA: GURASOEN IZEN-EMATEA FORU ALDUNDIAN

BAILE MODERNO- DANTZA MODERNOA
Dirigida a alumnado de 3º a 6º de primaria.
Un día a la semana de hora y media de duración.
Forma de pago: Octubre 52 euros – Enero 52 euros. (13 euros mensuales).
Plazas limitadas según demanda y en caso de necesidad habrá sorteo.

Lehen Hezkuntzako 3.mailatik 6. mailarainoko ikasleei zuzenduta.
Astean egun bat, ordu bete térdiko iraupena.
Ordainketa: Urrian 52 euro – Urtarrilean 52 euro. (13 euro hileroko).
Plaza mugatuak dira. Beharrezkoa balitz, zozketa egingo litzateke.

BALONMANO - ESKUBALOI “ZUAZO”
No podemos olvidar que nuestro pueblo tiene dos grandes equipos, tanto masculino como femenino, a los que apoyamos fomentando el trabajo de base y cantera. Gracias al acuerdo de colaboración que tenemos suscrito con el Club Zuazo, nuestra escuela cede el espacio para que se pueda llevar a cabo esta actividad.

Dirigido al alumnado de 3º a 6º de Primaria.
Mejora la psicomotricidad y la agilidad, mediante el dominio del control del balón, pases, recepción del balón, botar y correr con la pelota, y, sobre todo, fomenta el espíritu de equipo y la solidaridad dentro del mismo.
2 días a la semana de 1 hora de duración para 3º y 4º y 3 días a la semana de 1 hora de duración para 5º y 6º.
Precio: 200 € todo el curso. Pago 100 € en Octubre, 100 € en Enero.
Se entregará equipación y préstamo de ropa de competición.
Para alumnado de menor edad (entre 4 y 7 años), existe la Escuela de Balonmano Eskubaloi Txiki del Club Zuazo, donde se realiza una iniciación al deporte haciendo hincapié en las capacidades motoras y en la coordinación. LINK

Gure herriak bi talde inportanteak dauzka, bata gizonezkoena eta bestea andrazkoena. Bi taldeei gure babesa eskeintzen diegu, oinarrizko lana sustatzen eta haientzako mintegi bihurtuz. Zuatzoko Eskubaloi Taldearekin daukagun lankidetza akordioa dela eta, gure eskolak espazioa eskeintzen du ekintza hau burutzeko.
Lehen Hezkuntzako 3.mailatik 6. mailarainoko ikasleei zuzenduta.
Psikomotrizitatea eta arintasuna lantzen dira ekintza desberdinak burutuz: baloiaren kontrolaren menpekotasuna landuz, paseak, baloiaren harrera, boteak eta pilotarekin batera korrika eginez.
Astean bi egun, ordu beteko iraupena egun bakoitzean 3. eta 4. mailakoentzat eta astean hiru egun 5. eta 6. mailakoentzat.
Prezioa: 200 € ikasturte osoa. Ordainketa: 100 € Urrian, 100 € Urtarrilean.
Ekipamendua emango zaie eta lehiaketa arroparen mailegua.
4 eta 7 urte bitartekoentzat, Zuatzoko Taldeko Eskubaloi Txiki Eskubaloi Eskola dago. Bertan, kirolaren hastapena egiten da, gaitasun motoretan eta koordinazioan arreta jarrizLINK

AJEDREZ y PING PONG- XAKEA ETA PING PONG (pendiente aclarar enfoque con nuevo monitor del colegio)
Actividades GRATUITAS impartidas por Julián, gracias al programa ACEX.
Está destinada al alumnado de 3º a 6º de primaria.
Se impartirán a partir de las 16:45 horas hasta las 18:30, los lunes -viernes se hará ping-pong y los martes- jueves ajedrez, dividiendo la tarde entre principiantes y veteranos

Julianek DOHAINIK irakatsitako ekintza da, ACEX programaren barne.
Lehen Hezkuntzako 3.mailatik 6. mailarainoko ikasleei zuzenduta.
Ordutegia: 16:45(e)tatik 18:30(e)tara. Astelehen-ostiraletan, ping-pong eta astearte-ostegunetan, xake. Sartuberriak eta eskarmentudunak banatuko dira

HERRI KIROLAK

Los Herri Kirolak representan nuestro deporte permitiendo conocer mejor nuestras costumbres y tradiciones. Gusta mucho a nuestras hijas e hijos. ¡Solo hay que ver como se lo pasan en la ASTE ALAI el día que hay estas pruebas!
ACTIVIDAD GRATUITA, para el alumnado de 3º a 6º de Primaria (benjamines y alevines).
Nuestros hijos e hijas disfrutarán durante tres mañanas agradables e inolvidables jugando con las txingas, sacos, mazorcas, sokatira, el carro, el yunque, o la prueba de arrastre.
Son tres días de encuentro y competición con otros centros educativos (tres domingos por la mañana para evitar coincidir con competiciones de otros deportes y puedan participar en ambos).
NECESARIO ALTA PATERNA/MATERNA EN DIPUTACIÓN

Herri Kirolak gure kirolen irudikapena dira; gure ohitura eta tradizioa hobeto ezagutzeko aukera ematen digute Gure seme-alabek oso gusokoak dituzte. Ikusi baino ez daukazue, ASTE ALAIAN herri kiroletako frogak daudenean, ze gustora dauden!!
DOHAINIK, Lehen Hezkuntzako 3.mailatik 6. mailarainoko ikasleei zuzenduta.
Gure seme-alabek , hiru goizetan zehar, primeran goxatuko dute jolasean: txingak, zakuak, txokorrak, sokatira, gurdia, ingude, arrastau froga.
Hiru egun izango dira, beste eskoletako ikasleekin lehian (hiru igande goixetan izango dira frogak, beste kiroletako lehiaketei oztoporik ez egiteko).
BEHARREZKOA: GURASOEN IZEN-EMATEA FORU

MONTAÑISMO-MENDI ESKOLA
Actividad que une el deporte con lo lúdico y cultural. De una forma tan agradable nuestras hijas e hijos entran en contacto con la naturaleza, aprenden a respetarla y quererla, además de ir conociendo diferentes lugares de nuestra geografía. Además, de momento, está subvencionada por la Diputación con un coste de sólo 2,5 euros por cada una de las excursiones en las que se tome parte (se pagan sólo aquellas a las que se acude).

Dirigida al alumnado de 3º a 6º de primaria.
6 salidas a lo largo del curso, que se concretan en cada excursión, más una fiesta final. El apuntarse no significa que se esté obligado a ir a todas, pero SOLAMENTE PODRÁN ACUDIR A CADA SALIDA QUIENES SE APUNTEN AHORA A LA ACTIVIDAD.
NECESARIO ALTA PATERNA/MATERNA EN DIPUTACIÓN

Ekintza honetan jolasa eta kultura batera doaz. Gure seme-alabek naturarekin harremanetan egongo dira, errespetatzen eta maitatzen ikasiz. Horretaz gain, geografía ere ikasiko dute. Momentuz, Aldundiak diru-laguntzak ematen ditu ekintza hau sustatzeko. Txango bakoitzaren prezioa 2,5€ takoa izango da (bakarrik ordaintzen dira egindako irteera edo txangoak).
Lehen Hezkuntzako 3.mailatik 6. mailarainoko ikasleei zuzenduta.
Ikasturtean zehar, 6 irteera izango dira, amaierako festa batekin batera. Izena-emateak ez gaitu behartzen txango guztietara joatea, baina IRTEERAK EGITEKO AUKERA IZATEKO, DERRIGORREZKOA DA IZENA-EMATEA ORAIN.
BEHARREZKOA: GURASOEN IZEN-EMATEA FORU

ARTES PLÁSTICAS- ARTE PLASTIKOAK
Se desarrollarán actividades de pintura, dibujo y manualidades.
Dirigida al alumnado de primaria.
La actividad se desarrollará en 1 sesión a la semana de 1 hora de duración.
Precio: 18€ al mes más 20€ de material


Margolaritzamarrazketa eta eskulan jarduerak landuko dira.
Lehen Hezkuntzako ikasleei zuzenduta.
Astean egun batordu beteko iraupenarekin.
Prezioa: 18€ hileroko gehi 20€ materialarentzako

BAI ALA BAI
ACTIVIDAD SUBVENCIONADA POR EL AYUNTAMIENTO, EN ESTOS MOMENTOS, DESCONOCEMOS SI EL AÑO QUE VIENE EXISTIRA LA POSIBILIDAD DE TOMAR PARTE EN ELLA. LOS QUE ESTEIS INTERESADOS MARCARLA EN LA CASILLA Y EN CASO DE QUE HAYA NOS PONDREMOS EN CONTACTO CON VOSOTROS, ALUMNADO DE PRIMARIA

Udaletxeak diru-laguntza ematen du ekintza honetarako. Une honetan ez dakigu datorren urtean ekintza honetan parte hartzea posiblea izango denentz. Interesatuta zaudetenak, marka dezakezue laukitxoa, eta zuekin harremanetan jarriko gara aurrera joanez gero. LEHEN HEZKUNTZAKO IKASLEGOA

ESKU PILOTA: “Frontón Barakaldés”
Dirigido a alumnado de 3º a 6º.
Información en el 688607306 (Iñigo) y en el Email: Urbaneja1997@gmail.com  

L.H. 3. mailatik 6. mailarako ikaslegoari zuzenduta.

Informazioa eskatzeko, 688607306 (Iñigo) telefono zenbakian edota posta elektronikoanurbaneja1997@gmail.com


EUSKAL DANTZAK (C. E. de Zorrotza) (NO HA SALIDO GRUPO EN ESTE CURSO 2019-2020)
Une lo lúdico con lo cultural, la música con los bailes tradicionales, ayudando a que perduren y no se pierdan. Mejorando su psicomotricidad, atención y coordinación de mente y movimientos. Dos días a la semana de una hora de duración.
Dirigido al alumnado de 5 años y toda primaria.
Forma de pago: Octubre 72 euros – Enero 72 euros. (18 euros mensuales)
Cantidad mínima de participantes: 8.

Jolasa eta cultura lotzen dira ekintza honetan, baita musika ohiko dantzekin, gal ez daitezenPsikomotrizitateaarreta eta mugimendu eta adimenaren arteko koordinazioa hobetzen ditu. Astean bi egunetanordu beteko iraupenarekin.
urteko ikasleei eta Lehen Hezkuntzakoei zuzenduta.
OrdainketaUrrian 72 euro – Urtarrilean 72 euro. (18 euro hileroko)


Gutxienezko partaide kopurua: 8

MUSICJAM (NO HA SALIDO GRUPO EN ESTE CURSO 2019-2020)
Actividad que promueve el acercamiento lúdico a la lengua inglesa, mediante la competencia musical y la familiarización con los instrumentos musicales. Más información en www.musicjam.es


Dirigida al alumnado de 4 y 5 años y 1º y 2º de primaria.
La actividad se desarrollará en 1 sesión a la semana de 45 minutos de duración.
Precio: 35€ al mes

Gure seme-alabek ingelesez burutuko dituzte zenbait jarduera era ludiko batean, musika gaitasunaren bitartez eta musika-tresnen erabilpenarekin. Informazio gehiago www.musicjam.es –en.
Actividad que promueve el acercamiento lúdico a la lengua inglesa, mediante la competencia musical y la familiarización con los instrumentos musicales.
4 eta 5 urte eta 1. eta 2. mailakoei zuzenduta.
Astean egun bat, 45 minutuko iraupenarekin.
Prezioa: 35€ hileroko.


JUDO (NO HA SALIDO GRUPO EN ESTE CURSO 2019-2020)
Dirigida al alumnado de primaria.


La actividad se desarrollará en 1 sesión a la semana de 1 hora de duración.
Precio: 27€ al mes. Obligatorio uniforme.

Lehen Hezkuntzako ikasleei zuzenduta.
Astean egun bat, ordu beteko iraupenarekin.
Prezioa: 27€ hileroko. Derrigorrezkoa da uniformea